Ultra-äänimittaukset

 

Lampolarakennus Jalostuslampola Ultra-äänimittaukset Tuotantotarkkailu Kehityskäyrät

Hittilista 1999 Hittilista 2000 Hittilista 2001 Hittilista 2002 Hittilista 2003 Hittilista 2004 Hittilista 2005 Hittilista 2006 Hittilista 2007

 

Ultra-äänimittauksessa mitataan 4 kk:n iässä sekä selkälihaksen että rasvakerroksen

paksuus millimetreinä, joista karitsalle saadaan laskettua lihakkuus- ja rasva-indeksit.

Paino punnitaan tietysti myös ja tehdään elävä EUROP-luokitus, josta saadaan EUROP ind.

 

Lihantuotanto-indeksiin lasketaan mukaan kasvu-, lihas- ja rasva-indeksit

 

Mittauksia on tehty vuodesta 1997 alkaen.

Joinakin vuosina mittaajat kävivät meillä "kalibroimassa" käsiään ja koneitaan.

 Kouluttajana on aina toiminut Marja-Leena Puntila, mittaajat ovat vaihdelleet.

Päivän aikana käydään läpi EUROP rakenne-arvostelu sekä

katsotaan että kaikki ultra-äänilaitteet antavat saman tuloksen.

Vasemmalta: Milla Alanco, Maarit Äärilä, Marja-Leena Puntila, Pia Suvenaho ja Johanna Rautiainen