Jalostuslampola

 

Lampolarakennus Jalostuslampola Ultra-äänimittaukset Tuotantotarkkailu Kehityskäyrät

Nykyään Freelancer jalostaja.

Suomen lammasyhdistyksen hallitus hyväksyy tilat jalostusvaliokunnan esityksen perusteella.

Nimitysasia käsitellään joka vuosi uudelleen, lammastilaneuvoja valvoo ja tekee syksyisin

tarkastuspöytäkirjan jossa todetaan onko kaikki jalostuslampolaa koskevat vaatimukset ja toimenpiteet suoritettu.

Toiminta alkoi v. 2001

Vaatimuksista lyhyesti: täydellinen tuotannontarkkailu kaikkine punnituksineen

ja ultraäänimittaukset lihakkuusindeksien selvittämiseksi.

Jalostuslampolat roduittain maassamme toiminnan alkuaikoina:

Texel Suomenlammas Oxford Down Rygja
Ahola Veli Lihasula Kovala Urpo
Kiiski Paula Pelso Sirola Outi
Leinonen Lauri
Pohjasenaho Rauno