Tuotantotarkkailu

 

Lampolarakennus Jalostuslampola Ultra-äänimittaukset Tuotantotarkkailu Kehityskäyrät

Nykyään Freelancer jalostajana toimin.

  Vuosi Uuhituotos 6 viikon 4 kk:n päiväkasvu Sikiävyys Teuraspaino Netto
      karitsapaino karitsapaino g / pv     päiväkasvu
    kg/uuhi kg kg g/pv   kg g/pv

Tarkkailutilat keskimäärin

2006 33 16,2 33,8 237 2,3 18,5 94

Meidän Texelit

2007 33 19,0 37,5 234 1,9    

"

2006 35 19,2 41,2 286 1,9 24,3 143

"

2005 36 18,7 40,7  276 2,0    
" 2004 34 18,9 40,8  278 1,9    
" 2003 37 18,8 40,8 278 2,0    

"

2002 35 20,5 43,6 286 1,7    

"

2001 35 19,6 42,3 291 1,5    

"

2000 35 21,3 42,0 281 1,6

"

1999 38 20,1 44,5 299 1,5    

"

1998 36 19,2 42,9 294 1,6    

Huom.

 •  uuhituotos on pysynyt vuosi vuodelta kohtuullisen tasaisena

 •  6 vk:n ja 4 kk:n karitsapainot ovat laskeneet vähän viime vuosina

 •  

 •  edellinen johtuu siitä, että;

 •  olemme onnistuneet nostamaan Texelien sikiävyyden noin kahteen

 •  lisäksi lihaksikkuuden merkitystä on korostettu

 •  kuten myös karitsan rakennetta ja ulkonäköä

 •  karitsoiden päiväkasvut säilyneet kuitenkin suhteellisesti ennallaan

 •  ankaran karsinnan johdosta uuhien keski-ikä laskenut 3 vuoteen

 •  

 • risteytyskatraassa v. 2005 vanhoilla uuhilla tuotos 48 kg / uuhi

"Käyräkuvainfo"

Erittäin mielenkiintoista on se, että lihaksikkuuden nousu katkesi vuosina 2001 ja 2002.

Tuolloin nimittäin karitsoivat Uuden-Seelannin tuontispermasta siemennetyt uuhet ja alkionsiirrot.

Valtakunnallinen projekti tehtiin lihaksikkuuden lisäämiseksi, mutta meidän tilalla kävikin päinvastoin !

Mutta nyt siitä on jo onneksi päästy yli ja kehitys voi jatkua !

Odotukset hankkeen suhteen olivat liiankin suuret.

Jonkun olisi pitänyt käydä katsomassa Uudessa-Seelannissa, mitä sieltä ollaan tuomassa.

Tuolloin kävi tosiasiassa niin, että saatiin sieltä "tanskalaista verta 80-luvulta" 2000-luvun hintaan !

Projektin lopuksi tein aikoinaan indeksivertailun syntyneistä karitsoista

; "omat SF tekut vastaan NZ tuontitekut"

Tässä loppupäätelmät;

  Kasvu-ind. Lihas-ind. Rasva-ind. EUROP-ind.
NZ k.a. 108 107 99 104
       
Omat k.a. 108 114 97 111
 •  kasvu-indeksit samat

 •  omilla selvästi paremmat lihakkuus indeksit

 •  rasva-indeksit uusseelantilaisilla vähän paremmat

 •  europeissa uusseelantilaiset eivät pärjää