Trilateral Ccommission

 

300 Komitea
Bilderberg
Bohemian Grove
CFR
illuminati
Rooman Klubi
Round Table
Saatananpalvojat
Skull & Bones
Trilateral Ccommission
Vapaamuurarit

Trilateraalinen Komissio

Bilderberg-ryhmän kokouksessa vuonna 1972 Belgian Knokkessa esitti pankkiiri David Rockefeller Trilateraalisen Komission perustamista. Komission oli tarkoitus koostua kutsutuista jäsenistä, Bilderberg-ryhmän tavoin, jotka tulevat Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Japanista. Siitä johtui nimen viittaus kolmeen. Kokous valtuutti Rockefellerin toteuttamaan suunnitelma, jonka tueksi esitettiin mm. seuraava lausunto:

”Yhteisöt ja niiden johtajat useimmissa maissa elävät maailmankäsityksessä, joka koostuu erillisistä valtioista. Heidän on vaikea ajatella globaalisti ja ymmärtää valtioiden riippuvuus toisistaan. Liberaali lähtökohta, jossa nähdään politiikka ja talous erillisinä, on vanhentunut. Talouteen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä modernissa politiikassa.”

Itse asiassa on Komission päätavoite ohjata kansainvälistä tapahtumaa suojatakseen ja lisätäkseen eliitin etuja mainituissa maanosissa, mikä on vahvistanut ylikansallisten yritysten valta-asemaa maailmalla. Niiden johtajat ovat jo tasavertaisia neuvotteluosapuolia valtioiden päämiesten kanssa, mikä on uhka niille valtioille jotka korostavat kansallisuuttaan ja haluavat sulkea rajansa kansainväliseltä kaupalta eivätkä anna kansainväliselle rahalle pelitilaa omissa maissaan. Trilateralistit kokevat siis valtioiden rajat esteenä kaupalleen ja sanovatkin näin:

”Maailma on kasvanut niin monimutkaiseksi järjestelmäksi ja ongelmat moninkertaistuneet sellaisella vauhdilla, ettei tavallisen ihmisen näkemys ja päätöskyky riitä niitä hallitsemaan. Siksi ovat trilateralistit ottaneet vapaaehtoisesti johdon kohdatakseen lisääntyvät ongelmat tavoitteenaan tieteellisin keinoin käsitellä maiden molemminpuolista riippuvuutta kaikkien parhaaksi.” Itse asiassa ehdotetaan tässä riippuvuuteen johtavaa strategiaa!

Riippuvuuden aikaansaamisessa näkyy myös strategian päätavoite. Kansainvälisellä tasolla pitäisi trilateraalijohtajien laatia säännöt standardisoinnille ja menettelytavoille, mikä toisi kasvavalla vauhdilla lisää eri maiden eliittiä johtoryhmään, toisin sanoen, olemaan mukana toteuttamassa päätöksiä tehtyjen sääntöjen puitteissa. Seurauksena olisi, että kansainväliset päätökset tulisivat yhdenmukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokonaisuudeksi sen sijaan, että ne toimisivat toisiaan vastaan. Tämän toteuttamiseksi on tehty työtä jo vuodesta 1973.

Tämä merkitsee, että poliittinen järjestelmä valtiollisella tasolla kovertuu yhä enemmän ja jää vain näennäisdemokratiaksi. Uudet johtajat keräävät vähitellen valtaa globaalilla tasolla ja ”eliitti”, joka on luopunut oman valtion ajatuksesta, istuu salaisissa kokouksissa suunnittelemassa uutta maailmanjärjestystä. Näihin suunnitelmiin eivät kansat enää ota osaa vapaissa demokraattisissa vaaleissa.  

Trilateralistien mielestä etenevät suunnitelmat kuitenkin kiusallisen hitaasti ja erityisen huolissaan he ovat ristiriidasta realismin ja jatkuvan riippumattomuuden kuvitelman kesken, joka edelleen vaivaa suurta osa EU-jäsenvaltioiden hallituksia. Jotta olisimme trilateralisteille mieliksi, olisi meidän siis luovuttava kansallisuudestamme ja ennen pitkää myös kielestämme. Olisimme vain eurooppalaisia, EU-kansalaisia matkalla kohti lopullista päämäärää, maailmankansalaisuutta.  

FACTS ON THE TRILATERAL COMMISSION: CONTROL OF US GOVERNMENT

The facts on the Trilateral Commission show us that its most influential members (who also are on the CFR Membership List) are extremely active in forming U.S. government policy.

"Many of the original members of the Trilateral Commission are now in positions of power where they are able to implement policy recommendations of the Commission; recommendations that they, themselves, prepared on behalf of the Commission. It is for this reason that the Commission has acquired a reputation for being the Shadow Government of the West." – Journalist and Trilateral Commission researcher Robert Eringer

FACTS ON THE TRILATERAL COMMISSION: REAGAN MANIPULATED

One of the facts on the Trilateral Commission is that Ronald Reagan was very vocal in his distain for anyone who was involved with the Commission before he was elected President in 1980. He was critical of Jimmy Carter for being a Trilateral member and for the fact that nineteen Trilaterals were in the Carter administration.

Reagan said that, if elected, he would investigate the Trilateral Commission. He even went so far as to say that he would never allow George Bush Sr. a place in his administration because Bush was a Trilateral and a CFR member.

In Rule by Secrecy, Marrs offers us a glimpse into how powerful those in control of our government patsies and puppets are as he relates how George Bush became nominated for the Vice-Presidency:

"… national media commentators suddenly began talking about a ‘dream ticket’…" The dream ticket was Reagan - President/Gerald Ford-VP, "which would have created a shared presidency"… it was… "suggested that since Ford had been president (before) he should choose half the Reagan cabinet.

"Faced with the prospect of presiding over half a government, Reagan rushed to the convention floor" and said, "… I then believed that because of all the talk and how something might be growing through the night that it was time for me to advance the schedule a little bit… I have asked and I am recommending to this convention that tomorrow when the session reconvenes that George Bush be nominated for vice president." – p. 29 (emphasis added)

Wow! What a reversal. Reagan went from never letting Bush in his administration to making him second-in-command!

When you understand the basic facts on the Trilateral Commission and the fact that Bush was a member of it, the CFR, the Skull and Bones Society, and was a former CIA director, it’s easy to see what happened. The CFR controllers like Rockefeller own the media which started the story that got Reagan moved to bring in their puppet - George Bush.

FACTS ON THE TRILATERAL COMMISSION: REAGAN MANIPULATED FURTHER

Not only did Reagan bring in Bush but he "never again uttered a word against the Commission or the CFR… Reagan’s fifty-nine-member transition team was composed of twenty-eight CFR members, ten members of the elite Bilderberg group, and at least ten Trilaterals.

"He even appointed prominent CFR members to three of the nation’s most sensitive offices: Secretary of State Alexander Haig (a Trilateral founding member), Secretary of Defense Casper Weinberger, and Secretary of the Treasury Donald Regan. Additionally, he named Bush’s campaign manager, James A. Baker III, who then served as chairman of the Reagan-Bush campaign committee, as his chief of staff. Baker is a fourth-generation member of a family long connected to Rockefeller oil interests." - Rule by Secrecy, pp. 29-30

Only two months after being elected, Reagan was almost killed. Bush would have stepped into office in 1981 instead of 1988.

Who do you think controlled the decisions of the 1980’s U.S. Government… Ronald Reagan or Trilateral Commission and CFR bankers and industrialists like Rockefeller?

The facts on the Trilateral Commission and its big brother, the Council on Foreign Relations, lead us to see that the elite has and is still in charge of moving us toward a totalitarian New World Order.

FACTS ON THE TRILATERAL COMMISSION: N. AMERICA, EUROPE, JAPAN CONNECTION

More facts on the Trilateral Commission:

"The word "Trilateral" means "three-sided" - the three sides in this case being North America, Europe,and Japan. North America, Europe and Japan have several things in common. Most important is their wealth, which is derived primarily from industrial production. Even agriculture is industrialized in the sense that farmers in the Trilateral countries use large amounts of machinery.

"The industrially-generated wealth of the Trilateral countries is a product of their technological advance over the rest of the world. Kenichi Ohmae, in his book Triad Power notes that as of 1981, the Trilateral countries produce about 90% of the airplanes manufactured world-wide; about 80% of the computers; over 70% of the cars and similar proportions of other high-technology products.

"Perhaps more telling, Ohmae notes that '...the vast majority of new patents registered and exchanged among Free World countries are concentrated within five nations: Japan, the United States, West Germany, France and the United Kingdom. During 1982, these five nations represented 85 percent of the 10,000 patents registered in the world. (p. 126)' - The Trilateral Commission and the New World Order

FACTS ON THE TRILATERAL COMMISSION: EXPOSING THE FRAUD

We’re all about exposing the frauds that an investigation of the facts on the Trilateral Commission bring up, like the fact that the same founders who formed the CFR (which formed the Commission), formed the Federal Reserve.

A big key to stopping the banksters intent on totalitarian New World Order is exposing the fraud of Federal Reserve banking history and its resultant money creation scheme; which allows the banking elite to steal from the American public, thus duping the “prisoners” to fund their own “prisons”, such as the already built New World Order prisons.

You need to understand that the elite funds its plans through illegal taxation and fraudulent debt creation. By blindly buying into Federal taxes and a mountain of debt, Americans are unwittingly funding the elite and their totalitarian plans. It doesn’t have to be this way. If the people are educated on the fraud, the fraud falls apart.

This is one of the most disturbing facts on the Trilateral Commission, the CFR, and the rest of it: the American people are upset about what’s happening, but allowing themselves to be bilked for the funding!

FACTS ON THE TRILATERAL COMMISSION: FIGHTING THE ELITE

Exploring the facts on the Trilateral Commission reveals the plot for a New World Order whether you want to admit to this truth or not.

We suggest you allow Aaron Russo to educate you on the fraudulent tax issue and take advantage of our debt elimination program.

We’ve discovered the debt solution by becoming experts on legally eliminating your debt. This process will free you financially while reducing the amount of money available to the banking cabal. We must cut the cabal’s funding and for every dollar of debt you legally eliminate through us, you’re cutting $33 out of their pockets because of their fractional reserve banking scam.

You have learned more about the facts on the Trilateral Commission. Now it’s time to join us and take the positive step toward removing the funding the elite cabal is using to enslave us. Talking isn’t enough anymore. Keeping your money out of the banksters’ coffers is real, positive action.