Fårhus

 

Presentationen Historia Läge Fårhus Fotografier

Ouppvärmt fårhus

I fårhuset är inget annat varmt än vattnet i de elvärmda drickskålarna. Därför ordnas lammningstiden att börja först under sista veckan i mars. Som utfodringsbord turas hö och säd om. På sommaren lyfts borden ut och dyngan tas bort med en kraftig ensilageblock-uttagare . Taket är självbärande profilplåt.

Ventilationen sker under takskägget och vid takåsen. Takfönster längs hela byggnaden belyser byggnaden på inre sidan under kvällssysslorna. Vi har försökt bygga byggnaden på möjligast billigaste sätt. Alla fönster är gamla osv.

Produktionens mål är att producera goda förädlingsdjur och att få slaktdjuren i slaktform redan på betet. På hösten tas endast tackorna och de gamla avelsbaggarna in i fårhuset tillbaka. De lamm som valts till avelsfösäljning placeras i det gamla fähuset.