300 Komitea

 

 

300 Komitea
Bilderberg
Bohemian Grove
CFR
illuminati
Rooman Klubi
Round Table
Saatananpalvojat
Skull & Bones
Trilateral Ccommission
Vapaamuurarit

SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

Kirjassaan Conspirators` Hierarchy: The Story of the Committee of 300 Dr. John Coleman paljastaa kansainvälisen politiikan taustavoimia, henkilöitä ja organisaatioita. The Committee of 300 muodostaa maailmanlaajuisen organisaation, jonka huipulla on kasaariälymystö eli kansainvälisten sionistien muodostama hyvin organisoitunut ryhmä tai paremminkin mafia - eräänlainen maailman eliitti. Tämän kasaariälymystön tehokkaimpiin poliittisiin salajärjestöihin lisäksi kuuluvat vapaamuurarijärjestöt. Juutalainen vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä. Tämä on salainen ja tehokas menetelmä poliittisessa juonittelussa, sillä "juutalaiset", siis kasaarit, voivat olla jäseninä ei-juutalaisissa vapaamuurarijärjestöissä, mutta ei-juutalainen ei voi olla jäsenenä juutalaisessa vapaamuurarijärjestössä.
 

COMMITTEE OF 300 ELI KOLMESATAA MIESTÄ


300:n komitea perustettiin vuonna 1729 Britannian Itä-Intian Kauppakomppanian toimesta hallitsemaan kansainvälistä pankkitoimintaa, poistamaan kansainvälisen kaupan esteitä ja tukemaan oopiumikauppaa.
Järjestön perustajia olivat Euroopan tärkeimmät merkantilistiset aatelissuvut, muun muassa Guelphit, Grosvernorit, Hannoverit, Oranialaiset ja Oldenburgit, siis "juutalaiset" suvut. Siten on selvää, että 300 miestä oli jo alusta alkaen eräs kasaariylimystön vallankäytön ja hallinnan instrumentteista.
 

Committee of 300 on "alkuperäinen" salajärjestö, josta kaikki muut "varjohallitukset" ovat myöhemmin eronneet.

"Maailman kohtaloista päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan" - F. D. Roosevelt

"Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään" - Walter Rathenau.

Tavoitteena on yhden ja ainoan maailmanhallituksen luominen - Uusi Maailmanjärjestys. Mukana ovat muun muassa. seuraavat kasaarijuutalaiset pankkilaitokset:
Rothschildien Englannin Pankki, Baring Brothers Pankki, Rothschild & Sons, Kuhn Loeb & Co. (Jacob Schiff), M. M. Warburg, Gesellschaft, Lazard Brothers Pankki, Isreal Moses Seif Pankki, Lehmann Pankki, Rockefeller Chase Manhattan Pankki, ja Goldman Sachs Pankki.

Mukana ovat myös pankit, joista ei voida varmuudella sanoa, että ne olisivat välittömästi juutalaiseliitin hallinnassa. Näitä ovat siis seuraavat:
Royal Bank of Canada, The Midland Bank, Barclays Bank, W. A. Harriman Bank, Ruskombank, J. P. Morgan & Co. Tämä tarkoittaa sitä, että kasaarieliitti hallitsee ja valvoo niin sanottua 300:dan miehen komissiota.


 


VALVONTA JA HALLINTA

Kasaarimafia on muiden instrumenttiensa lisäksi vaikuttanut myös 300:n miehen välityksellä seuraavin asiantiloihin:

NATO ja Amerikan Yhdysvaltain asevoimat ovat ns. Uuden maailmanjärjestyksen väkivaltakoneistoa, jota voidaan käyttää pelotteena niskuroivia valtioita (esim. Serbia, Irak, Iran, jne.) vastaan.

Kansalaisvapauksia on asteittain vähennetty turvallisuuden nimissä, sananvapauksia purettu, aloitettu ylikansallinen elektroninen valvonta (Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden osasto NSA on jo ottanut tehtäväkseen koko maailman elektronisen viestinnän seuraamisen).

Laaja-alaiset tiedotusvälineet on alistettu Uuden maailmanjärjestyksen edistämiseksi. Tiedotusvälineiden hallinta mahdollistaa yleisen mielipiteen manipuloinnin, viholliskuvien synnyttämisen ja totuuden määrittelyn monopolisoinnin. Tällä hetkellä noin 90% kaikista maailman viestimistä on hyvin pienen eliitin, kasaarien omistuksessa (mm. Murdoch).

Hallitsemalla kielenkäyttöä ja muuttamalla sanojen merkitystä voidaan hallita ihmisten ajattelutapaa. Järjestelmän vastaiset ihmiset pyritään leimaamaan tiedotusvälineissä terroristeiksi, rasisteiksi, mielisairaiksi, tyhmiksi, yksinkertaisiksi tai vanhanaikaisiksi.

Luodaan vihollisia. Organisoidaan ja tuetaan maailmanlaajuista terrorismia, jotta sen varjolla voidaan tiukentaa seurantaa ja kontrollointia.

Pankkitoiminnan lisäksi mainittuun eliittiin kuuluvat kaikki ne kasaarit, jotka hallitsevat ja valvovat joukkotiedotusta, viihdemediaa, kansainvälistä politiikkaa sekä tuottavat ja tukevat taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsygologian rappeuttavia virtauksia. Kasaarieliittiin kuuluvat tietysti kaikki Israelin poliittiset johtajat.

Kyseisen eliitin tai mafian poliittisia instrumentteja - joista osa on jo yllä mainittu - ovat (muutamia mainitakseni): Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarijärjestöt, CFR (The Council of Foreign Relations), TC (The Trilateral Comission). Näiden mainittujen yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen eliitti, toisin sanoen ylin johto, joka koostuu juutalaisesta vapaamuurarijärjestöstä (B'nai B'rith) ja sen taistelujärjestöstä ADL:stä. Kasaarieliittiin kuuluvat myös johtavat rabbiinit.

Kasaariylimystön tavoitteena on hallita planeettaamme suurelta osin näiden 300:n vaikutusvaltaisen miehen välityksellä. Tällä sivustolla (14 LUKU : KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA) käsitellään seikkaperäisesti yllä esitetystä laajasta organisaatiosta heijastuvaa valtaa ja hallintaa Telluksellamme. Luvussa on kerrottu myös eri hegemonia muotoja hallitsevista ja omistavista "juutalaisista". Niinpä on turhaa selittää tässä kansainvälisen vallan muotoja uudelleen, sen sijaan tiivistettynä todettakoon, että kasaarieliitti on onnistunut muun muassa 300:n komission välityksellä seuraavissa tavoitteissaan:

Valtioiden ja kansojen itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen riippumattomuuden tuhoaminen kytkemällä ne joko vapaaehtoisesti tai pakolla osaksi globaalia markkinatalousjärjestelmää (mm. EU) ja ajamalla alas paikallinen (maatalous)tuotanto, jolloin ne tulevat riippuvaisiksi muusta järjestelmästä sekä yksityistämällä palveluita valtiollisilla sosiaali- ja terveyssektoreilla.

Hieman EU:sta (13. elokuuta 2006)

Juutalaiseliitti on luonut poliittisten instrumenttiensa välityksellä Euroopan Unionin myös vastavoimaksi Aasian voimistumiselle. Heillä on nyt hallinnassaan Israel, EU ja USA mahdollista tulevaa suursotaa varten. Aasian maiden SCO (Sanghai Cooperation Organization) kehittyy Israelille, EU:lle ja USA:lle vastavoimaksi. Mutta se ei ole vielä riittävän kypsä. Tästä syystä sionistit eli juutalaiseliitti tahtoo aloittaa kolmannen maailmansodan ennen kuin SCO on tullut voimakkaaksi. SCO:n jäsenmaita ovat: Kiina, Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan ja Uzbekistan. Iran on nyt ehdokasjäsenenä ja ehkä pian jäsen, kuten myös Intia. Myöhemmin mahdollisesti SCO:n jäseninä voisivat olla Turkmenistan, Afganistan ja Pakistan, kun ensin USA:n ote helpottaa.

SCO:lla olisi potentiaalia kehittyä vahvemmaksi kuin Israel, EU ja USA. Niinpä Israelin ja USA:n aggressioon Irania kohtaan on syynä osittain se, että he tahtovat Iranin pois pelistä ennen kuin se liittyy voimistuneena SCO:hon. Juutalaiseliitti ei siedä, että Israelin lähellä olisi voimakas SCO:n jäsenvaltio. Pääsyynä mahdolliselle tulevalle suursodalle näyttää olevan se, että juutalaisylimystö ei suvaitse sitä, että SCO:sta kehittyy jopa USA:ta, EU:ta ja Israelia voimakkaampi liittoutuma. Niinpä Iraniin hyökkäys tulisi palvelemaan ovena kolmannelle maailmansodalle.

Ylikansallinen tajunnantäyttöteollisuus ja mediaan sisäänrakennettu piiloviestintä takaa kansallisten identiteettien hämärtämisen. Kansalliset identiteetit on korvattava globaalilla identiteetillä. Kansalaisuus korvataan kuluttajuudella. Eurooppalaisten kansojen identiteetti on Keski-Euroopassa varsinkin lientynyt merkittävästi eurooppalaiseksi identiteetiksi.

Massojen suunnitelmallinen tyhmistäminen ja tylsistäminen viihteen avulla tekee massoista vaarattomampia. Kansojen henkistä rappeuttamista edistää, taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsykologian suorastaan perverssit virtauksia.

Kansallisten identiteettien tuhoamista helpottavat suuret kansainvaellukset ja rotujen sekoittaminen. Monikulttuurista, monirotuista yhteiskuntaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin sekä julkisella propagandalla että piilovaikuttamisella (esim. viihdeteollisuus).

Kolmannen maailman todellisiin ongelmiin ei puututa, jotta kansainvaellukset jatkuisivat. Erään YK:n suunnitelman mukaan Eurooppa tarvitsee 150 miljoonaa siirtolaista Afrikan ja Aasian maista. Kun ihmisten juuret on tuhottu, heille on helppo syöttää keinotekoinen globaali identiteetti.

Rahamarkkinoiden globaali, ylikansallinen hallinta toteutuu pienempien tekijöiden ohella Kansainvälisen valuuttarahaston, WTO:n, Maailmanpankkin avulla. Markkinavoimat esiintyvät kasvottomana Isona Veljenä.

Massojen hallitseminen on helpointa kontrolloimalla olemassa olevia energianlähteitä sekä puhtaan ruoan ja juomaveden varastoja. Agendan toteuttamisessa on kunkin maan erikoispiirteet otettava huomioon ja sopeuduttava niihin.

------------------------
Tiivistetty 300:n hierarkia

Ylimmän huipun muodostaa kasaarimafia, johon kuuluvat mm. kasaaripankkiirit, rabbiinit, kasaaripoliitikot ja eri asteiset virkamiehet. Kyseiseen mafiaan eli eliittiin kuuluvat kaikki kasaaripankkiirit, esim. ne suvut, jotka onnistuivat huijaamaan ja ryöstämään kansoja kansainvälisen pankkilaitoksen avulla. USA:n keskuspankki The Federal Reserve on kasaarien kansainvälisten pankkien omistuksessa ja on varmasti maailmanhistorian kannattavin huijaus, jonka turvin kasaaripankit ovat saaneet tähtitieteelliset varat. Näitä sukuja ovat esim. jo mainitut Rothschildit ja Warburgit.

Salainen asiakirja No 1. Sven-Olof Jakobsson:

Alueet, joista pankkieliitti on ensisijaisesti kiinnostunut, ovat vesihuolto, sähkölaitokset ja lämpötuotanto. Myös koulut, sairaalat ja huoltotoiminta ovat listan kärkeä. Samoin puuta kasvavat maa-alueet ja kaikki infrastruktuuri.

Tämän kaiken on pankkieliitti jo toteuttanut Argentiinassa, jossa kansa ei enää omista juuri mitään. Valtaosa on kansainvälisen pääoman omistuksessa tai kontrollissa.

Jotta välttyisimme Argentiinan kohtalolta, tulisi meidän pitää tiukasti kiinni vielä hallussamme olevasta varallisuudesta ja sen myötä omasta tulevaisuudestamme. Meidän kimppuumme tullaan hyökkäämään monilla eri osa-alueilla ja kahden tärkeimmän suhteen olemme jo menettämässä otteemme, nimittäin ruuan ja energian.

Omavaraisuutemme vähenee molempien suhteen kaiken aikaa. Esimerkiksi EU:n tavoitteena oleva maataloutemme alasajo lisää riippuvuuttamme elintarvikkeiden tuonnista ja vähentää mahdollisuuksiamme valvoa sen laatua. Se on käsittämätöntä, koska siinä kuolee samalla elintärkeä ammattikunta, jonka korkeatasoista osaamista ei ehkä koskaan enää voi saada takaisin."

"Meidän tulisi uudelleen oppia ymmärtämään mitä raha todellisuudessa on. Se kun on juuri se väline, jolla yhteen liittynyt taloudellinen pankkiirien eliitti toivoo saavansa maailman haltuunsa ja se tapahtuu romahduttamalla valtioiden taloudet. PPP, eli Public-Private Partnership, on keino joka nopeuttaa tätä tavoitetta. Silloin ovat valtiot siinä tilanteessa josta Napoleon Bonaparte jo aikoinaan varoitti: Kun Hallitus tulee riippuvaiseksi yksityisistä pankeista, silloin pankit kontrolloivat asioita, eivät kansan valitsemat johtajat.

Muistakaa, että käsi joka antaa, on aina ylempänä kättä joka ottaa vastaan. Suurpääoma ei koskaan ole tuntenut isänmaallisuutta eikä kunniallisuutta".

The Committee of 300, eli Kolmensadan Komitea,

muodostuu nimensä mukaisesti kolmestasadasta miehestä, joista jokainen tuntee toisensa ja jotka eivät koskaan ole pettäneet toisiaan. Kolmesataa miestä on vuodesta 1728 päättänyt mannermaan kohtaloista. Ryhmällä oli tärkeä vaikutus mm. Kansainliiton syntymiseen, mikä oli ensimmäinen konkreettinen yritys muodostaa ikään kuin vaivihkaa maailmalle keskitetty hallitus. Uusi yritys myöhemmin synnytti YK:n. Kolmensadan Komitea on uskomattoman kiinteä oligarkia, jonka keskinäinen luottamus on pysynyt rikkumattomana koska se aina on etsinyt seuraajansa omasta ympäristöstään.

 

 

 

 

Kolmensadan Komiteaa voidaan pitää kaikkien nykyisten salaseurojen äitinä. Siitä on ajan saatossa eriytynyt lukuisa määrä uusia ”varjohallituksia”, kuten Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman Klubi, RIIA, CFR, jne, joita Pyöreä Pöytä tavalla tai toisella kontrolloi. Yhdessä ne muodostavat erittäin tehokkaan verkoston ja merkittävän osan tulevaa maailmanhallitusta, jonka vaikutus eri maiden tapahtumiin on jo nyt monin verroin suurempi kuin kansanvaaleilla muodostettujen hallitusten.